OBS!!! DENNA SIDA ÄR INTE KLAR!
 

FISKE HALLSJÖN HALLEBERG
Drivs av Stiftelsen Bergagården

Hallsjön erbjuder ett put & take-fiske som sker från land i en avkopplande miljö. Det planteras ut regnbåge med jämna mellanrum under året. Varje isättning är på ca 200 kg. Förutom regnbåge kan du få abborre, gädda eller röding.

Hallsjön är 1,7 km lång och en promenad i den fina miljön runt sjön är 5 km lång. Det finns även flera iordningställda grillplatser runt hela sjön.

• Ett fiskekort kostar 175:- och gäller för en dag, mellan 06:00 - 23:00.
• Ett fiskekort gäller för ett spö och man får ta upp tre ädelfiskar. Vill man fiska med två spön så köper man två fiskekort.    Då är det viktigt att du har dina spön på din plats med rejäl uppsikt.
• Barn under 16 år fiskar på betalande vuxens kort men även då gäller tre ädelfiskar per kort.

Fiskekort säljes hos:

Trollhättan Fiskeshopen, Storgatan 29 0520-361 15 Turistbyrån/VISIT0520-135 09

Vänersborg Ursands camping 0521-186 66 Snäjk Östra vägen 8 0521-22 04 90 Hotell Hehrne 0521-69965 Turistbyrån/VISIT 0521-135 09

Vargön Tappen i Vargön, Preem 0521-22 12 69 Ronnums Herrgård 0521-26 00 00

Swish 1230640888 Lös kort innan ni kommer upp på berget, där finns ingen mottagning. Ta en skärmdump för att kunna visa för fiskevakt.

www.visittv.se kan du även köpa fiskekort och där tillkommer det 30:- extra för tjänsten.

Fiskeregler
1.Fiskekortet kostar 175:- per dagOBS! Endast Hallsjöns fiskekort gäller.

2.Fiske får endast bedrivas mellan klockan 06:00-23:00

3.Fiskekortet är personligt och ska vara ifyllt med namn, personnummer och datum för att vara giltigt.

4.Fiskekortet gäller för ett (1 st) spö, alternativt spinn-, flug-, pimpel- eller metspö.Till detta får användas högst en fluga eller drag/pirk eller krok.

5.Högst tre (3 st) ädelfiskar får fångas per fiskekort.

6.Fiske får endast ske från land eller som isfiske. Fiske från båtar, gummiflottar och flytringar är förbjudet. Undantaget är Hallsjöns båt för funktionshindrade, fiske från denna båt är tillåtet när båten har landkontakt.

7.Det är förbjudet att störa andra fiskare eller ockupera fiskeplats utan att fiska.

8.Barn under 16 år fiskar i målsmans sällskap utan särskild avgift men fångstbegränsningen, tre (3 st) ädelfiskar, gäller per kort.

9.Fiske med flera spön kräver ordentlig uppsikt och lika många fiskekort som spön.

10.Fisktillsyningsmännen är försedda med särskilt märke eller kort och det åligger den fiskande att uppvisa fiskekort, legitimation, redskap och fångst på fisketillsyningsmans begäran. Anslag vid vattnet eller tillsägelse från fisketillsynsman äger samma giltighet som dessa regler. Den som bryter mot reglerna förlorar sin fiskerätt och kan omedelbart avvisas. Fiske gäller vid laga ansvar.

11.Eldningsförbud råder överallt utom vid iordningställda eldstäder.

Kontakt Hallsjön: Kenneth Andersson: 0705-200405(7-16)
Charlotta Bang:
Charlotta.Bang@grastorp.se