Följande aktiviteter kan bokas av alla skolår. Aktiviteterna bygger på det centrala innehållet i skolans styrdokument för respektive årskurs.