Om du hellre vill välja en aktivitet på naturskolan utifrån ett speciellt centralt innehåll i ämnet BIOLOGI.

  1. Öppna filen med med ämnet och ditt valda år.
  2. Från de olika rubrikerna med inehåll får du en ledning till en aktivitet som behandlar det valda central innehåll.

Välj aktivitet utifrån det centrala innehållet i Biologi