Följande aktiviteter kan bokas av alla skolår. Aktiviteterna bygger på det centrala innehållet i skolans styrdokument för respektive årskurs.

Vandring

Start vid den vackra stenvalvsbron. Med hjälp av en karta skaffar vi oss en överblick av leden genom det varierande skoglandskapet. Under dagsvandringen rundas den bortersta av de tre sjöarna Eldmörjan, Ekelundsjön och Lönesjön. Småpauser görs, möjligen ger årstiden chans att smaka på skogens vildsaker. En längre matpaus ingår. I slutet passeras Lagge Mosse där mordet på jägmästare Anders Mörk skedde 1848. Avslutningsvis funderar vi en stund kring vandringsupplevelsen.

Du kan välja att genomföra vandringen med fokus på;  

Friluftsliv. Denna vandring är kopplad till centralt innehåll som allemansrätten, säkerhet vid utevistelse och planera/organisera en friluftsaktivitet (Idrott och hälsa).

Naturlig närvaro. Denna vandring är kopplad till centralt innehåll som kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer, den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa, spänningsreglering och mental träning, fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.

 

Elden

Eleverna får lära sig om elden i ett historiskt perspektiv och vad den har haft för betydelse för människans utveckling. De får upplevelser av begreppet friktion och själva prova på sätt att göra upp eld. Allemansrätt, friluftsliv och säkerhet i samband med eldning är saker som diskuteras.

Aktiviteten passar bra i arbetsområden som människans historia, teknik/NO, allemansrätt samt friluftsliv. 

Utomhusmatlagning ur naturens skafferi

Tillsammans går vi en promenad i naturen på Bergagården. Fokuserar på att hitta de vilda råvarorna. Årstiden bestämmer vad vi kan plocka. Ni får gärna komplettera med något från en vanlig livsmedelsbutik. Tillbaka på Bergagården tillagar vi en smakupplevelse utomhus över öppen eld. Denna dag tar vi hand om de resurser som finns i närheten, en väg till en hållbar matlagning.

Aktiviteten tränar bland annat elevernas förmåga att planera, organisera och genomföra en friluftsaktivitet samt anpassa sin utevistelse till olika förhållanden.

Naturlig närvaro

En gruppövning i utemiljö som skräddarsys för omständigheterna och som varsamt leder oss till en djupare upplevelse av naturen. Den amerikanske naturpedagogen Joseph Cornells metod handlar om att väcka entusiasm, fokusera uppmärksamheten, erbjuda direkta upplevelser och att få dela inspirationen man upplever tillsammans med andra. Metoden är grundad på några få enkla principer. Den är flexibel, ger frihet att anpassa övningarna till aktuella behov.
 
Om man ger sig tid att vistas ute uppstår naturligt en känsla av sammahang där vi kan relatera till vårt ursprung. Vetenskapligt grundade erfarenheter visar att denna typ av aktiviteter i naturen verkar gynnsamt på vår hälsa. Vi lockas vara observanta på något annat än oss själva.  Koncentrationsförmågan stimuleras, blodtrycket förbättras och pulsen sänks. Vi kan känna avspänning, helande och må bra.

Vill du genomföra aktiviteten med en grupp som går i grundskolans årskurs 1-3, används följande nyckelord vid val av övningar för ett 4-stegsprogram; lek, hälsa, natur- och utevistelse/miljö.

Vill du genomföra aktiviteten med en grupp som går i grundskolans årskurs 4-6, används följande nyckelord vid val av övningar för ett 4-stegsprogram; lek, mentala effekter, natur- och utemiljöer under olika årstider.

Vill du genomföra aktiviteten med en grupp som går i grundskolans årskurs 7-9, används följande nyckelord vid val av övningar för ett 4-stegsprogram; mental träning, hälsa, upplevelser och effekter av fysiska aktiviteter.

Vill du genomföra aktiviteten med en grupp som går i gymnasieskolan och som läser kursen; Idrott och hälsa 1, används följande nyckelord vid val av övningar för ett 4-stegsprogram; allsidig kroppslig förmåga, utemiljöer och naturen som arena, spänningsreglering och mental träning.

Aktiviteten är väl kopplad till kursplanen för ämnet -Idrott och hälsa. Nyckelorden är hämtade ur det centrala innehållet för de olika årskurserna. Det är även möjligt att använda aktivitetstillfället som underlag för bedömning enligt kunskapskraven för respektive årskurs eller kurs.