Följande aktiviteter kan bokas av alla skolår. Aktiviteterna bygger på det centrala innehållet i skolans styrdokument för respektive årskurs.

Tälja

Eleverna får möjlighet att skapa ett hantverksföremål i trä som de kan ta med sig hem. De provar materialets och knivens möjligheter samt ges kunskap om hur kniven används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Aktiviteten handlar om slöjdhantverk och slöjdtraditioner.

Arbeta med ull

Eleverna får berättelser om ullens egenskaper och användning. De möter tekniker för ullbearbetning såsom att karda, spinna och tova. Ett enklare hantverk skapas m h a tovningsteknik som de får ta med sig hem. Även andra material för tillverkning av kläder diskuteras ur olika perspektiv.  

Aktiviteten passar bra i arbetsområden som slöjdhantverk och människans utveckling och användning av olika material.

Kolkritor

Ett hantverk som utförs kring elden. Med hjälp av traditionell kolningsteknik får eleverna tillverka egna kolkritor. Råvaran är pinnar från lövträd på Hunneberg. Barken täljs av. Pinnen placeras i en burk med sand, som i sin tur placeras på den brinnande elden. Under tiden som pinnen kolas finns möjligheter att diskutera olika spörsmål som kopplar till aktiviteten som; förbränning som kemisk reaktion, fossila och förnybara bränslen och deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet, materialens egenskaper och dess användningsområden eller skönlitteratur som handlar om naturen och människan. 

Kådsalva

Kåda är barrträdens klibbiga skyddsvätska som sipprar fram spontant vid värme. Den är bakteriedödande, bakteriehämmande och antiseptisk. Kådsalva är lätt att göra, förr var det ett sårmedel i hela Norden. Det folk länge vetat har idag blivit vetenskap. Forskningsrön visar att grankåda kan vara till nytta vid behandling av svårläkta sår och bekämpning av bakterier. Aktiviteten startar med en skogspromenad för att samla in kåda från lämpliga träd. Hur mycket kåda vi lyckas samla in avgör hur mycket kådsalva som kan tillverkas. Vid en tänd eld tillverkas kådsalva efter traditionellt recept av kåda, rapsolja och bivax.