• Rörelsepromenad
  • Sagor, myter och konst på en fin plats i naturen.                                                             

En rörelsepromenad i naturen på Hunneberg, där vi stannar vid några olika naturtyper. Eleverna får ta del av berättelser från litteraturen, myterna och konsten, som handlar om naturen, människan och äldre tiders naturvetenskap.Eleverna ges möjlighet att börja utveckla förståelse för naturvetenskapens karaktär och utveckling i hemortens natur.
 

Koppling till skolans styrdokument