Mossen (heldag)

  • Borra i mossen
  • Undersöka vegetationen
  • Analysera borrkärnan
  • Koppla klimathistoria till din analys av borrkärnan

Genom en naturvetenskaplig undersökning ges eleverna möjlighet att lära sig mer om naturtypen mossen, hur den bildats och vilka arter som trivs där. Med en borr tas prover som senare analyseras ur ett historiskt-biologiskt perspektiv.

Eleverna får genom aktiviteten prova på ett naturvetenskapligt arbetssätt och hur det kan vara att arbeta som en forskare.