Mossor och lavar (halvdag)

Eleverna ges möjligheten att studera, sortera och artbestämma mossor och lavar, förstå likheter och skillnader mellan dem samt få förståelse för deras betydelse i ekosystemen.
Aktiviteten passar bra i arbetsområden där eleven ska sortera, gruppera och bestämma arter i närmiljön. 

Kan med fördel kombineras med:
Naturvetenskaplig undersökning på lavar som indikatorer på god luftkvalitet.