Papper av svamp (heldag)

  • Insamling av svamp
  • Rörelsepromenad
  • Papperstillverkning

Går det att tillverka papper av svamp? Det kan eleverna ta reda på året om.
Först startar jakten på svampen! Vi undersöker var svamparna växer (anpassningar och livscykler), hur man känner igen dem och samlar in fina exemplar. I nästa arbetspass får eleverna rensa, preparera och prova på konsten att göra papper. Samtidigt reflekterar vi över behovet av produkter för skrivändamål genom tiderna och papprets mångtusenåriga historia

Observera!
Antalet elever till denna aktivitet begränsas av antalet personer som får plats i naturskolans hus.
Samma antal som får plats i en ordinarie buss.

Koppling till skolans styrdokument