Pinnkonst (heldag)

  • Rörelsepromenad
  • Göra pinnkonst

Följ med på en rörelsepromenad till skogen. Vi hämtar inspiration från en kvinna i de Värmländska skogarna, Vildhjärta, genom att titta på hennes bilder. På vår vandring plockar vi pinnar från marken. Diskutera några skogliga spörsmål och begrepp, som urskog, gammelskog, hållbar skog och vad skogen betyder för människan. Kanske får vi se en av skogens invånare i dess rätta miljö. Tillbaka på Bergagården vrider och vänder vi på de plockade pinnarna och försöker hitta deras själ, som vi förstärker med enkla verktyg och lite färg i vår verkstad.

Observera!
Antalet elever till denna aktivitet ("vintertid") begränsas av antalet personer som får plats i naturskolans hus.
Det antal som får plats i en ordinarie buss.