Arbeta med ull (halvdag)

  • Tova ett armband

Eleverna får berättelser om ullens egenskaper och användning. De möter tekniker för ullbearbetning såsom att karda, spinna och tova. Ett enklare hantverk skapas med hjälp av tovningsteknik som de får ta med sig hem. Även andra material för tillverkning av kläder diskuteras ur olika perspektiv.  

Aktiviteten passar bra i arbetsområden som slöjdhantverk och människans utveckling och användning av olika material.

Observera!
Antalet elever till denna aktivitet ("vintertid") begränsas av antalet personer som får plats i naturskolans hus.
Samma antal som får plats i en ordinarie buss.

Koppling till skolans styrdokument