Zoomen är finansierad ur LEADER,

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Zoomen är på väg!

Nu kan du snart uppleva naturen på ett helt annat sätt. Med Zoomen kan du ta dig ut och utforska Hunnebergs friluftsliv. Zoomen är en eldriven, terränggående fyrhjuling exklusivt framtagen för dig med nedsatt rörlighet eller andra svårigheter att komma ut i skog och mark.
 
 
Vi vill informera dig om att:
 
- Zoomen får endast användas på de markerade lederna och vägarna i bifogad karta.
- Du får köra den på enbart Hunneberg (anledningen är räckvidd på batteri).
- Zoomen kan bara köras de leder där inte spångar är avgörande för framkomligheten.
- Öjemossarna samt rasbranternas reservat får inte beträdas av Zoomen p.g.a. naturvärdena      och från säkerhetssynpunkt.
- Batteriets räckvidd är ungefär 2 timmar. När lampan går ned på rött har du max en kilometer kvar att köra. Vid svårare      terräng tar det mer på batteriet.
- Ungdomar under 16 år ska använda hjälm. Fordonet räknas som cykel. Hjälm finns för utlåning hos oss. 

Pris för 2 timmars Zoomupplevelse är 449 kronor.

Zoomen kommer vara uthyrningsbar från och med måndagen den 16 mars.
Vi förbehåller oss rätten att hyra till de personer som har särskilda behov.