Stiftelsen Bergagården
Bildades 1982 och finansieras av Vänersborgs, Trollhättans och Grästorps kommuner. I styrelsen för Stiftelsen Bergagården är kommunerna representerade samt Sveaskog och Länsstyrelsen.

 

På arrenderad mark drivs en rekreations- och motionsanläggning vid Bergagården, Hunneberg.

 

Stiftelsen Bergagården är huvudman för Hunnebergs Naturskola.

 

Utdrag ur stiftelsens stadgar:

 

§1

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen skall ha till ändamål att på ett av Sveaskog arrenderat område vid Bergagården på Hunneberg bedriva informationsverksamhet om natur och naturvård, kultur och kulturminnesvård, skog och skogsbruk, växtliv och djurliv samt där främja allmänhetens möjligheter till motion och rekreation.

 

Stiftelsen kan även stödja motsvarande verksamhet på andra delar av Halle-Hunnebergsområdet i den omfattning varom särskild överenskommelse kan träffas med respektive markägare.

Ordförande
Kent Javette
Vänersborg


 

Vice ordförande
Sten-Åke Kjell

Trollhättan


Ersättare: Margareta Jansson
Trollhättan

Ledamot
Ove Ohlsson
Sveaskog

 

Ersättare: Kjell Gustavsson
Sveaskog

Ledamot
Kent Hansson

GrästorpErsättare: Tobias Leverin
Grästorp

Ledamot

Rose-Marie Sandstedt

Länsstyrelsen

 


Ersättare: Margreth Johnsson
Länsstyrelsen

Verksamhetsansvarig

Carina Torpenberg