Stiftelsen Bergagården
Bildades 1982 och finansieras av Vänersborgs, Trollhättans och Grästorps kommuner. I styrelsen för Stiftelsen Bergagården är kommunerna representerade samt Sveaskog och Länsstyrelsen.

 

På arrenderad mark drivs en rekreations- och motionsanläggning vid Bergagården, Hunneberg.

 

Stiftelsen Bergagården är huvudman för Hunnebergs Naturskola.

 

Utdrag ur stiftelsens stadgar:

 

§1

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen skall ha till ändamål att på ett av Sveaskog arrenderat område vid Bergagården på Hunneberg bedriva informationsverksamhet om natur och naturvård, kultur och kulturminnesvård, skog och skogsbruk, växtliv och djurliv samt där främja allmänhetens möjligheter till motion och rekreation.

 

Stiftelsen kan även stödja motsvarande verksamhet på andra delar av Halle-Hunnebergsområdet i den omfattning varom särskild överenskommelse kan träffas med respektive markägare.

Ordförande
Kent Javette
Vänersborg


Ersättare: Elias Yachoh

Vice ordförande
Sten-Åke Kjell

Trollhättan


Ersättare: Rode Samuelsson
Trollhättan

Ledamot
Albin Augustsson
Sveaskog

 

Ledamot 
Fredrik Johansson
GrästorpErsättare: Maria Toll

Ledamot

Margreth Johnsson

Länsstyrelsen

  

Verksamhetschef

Charlotta Bang